Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2017-02-06

Krovinių gabenimas tarptautiniais maršrutais yra susijęs su tam tikra rizika

Publikuota: PASLAUGOS

Krovinių gabenimas tarptautiniais maršrutais yra susijęs su tam tikra rizika, kuri gali atsirasti dėl objektyvių ir subjektyvių priežasčių. Dėl šios rizikos galimas visiškas arba dalinis krovinio netekimas arba sugadinimas. Rizikai išvengti trans¬portas yra draudžiamas. Transporto draudimo dokumentas yra draudimo poli¬sas, kuris išduodamas kaip vardinis dokumentas. Sudarant vienkartinio vežimo draudimo sutartį išduodamas vienkartinis draudimo polisas. Jei vienos rūšies pre¬kės vežamos dažnai - išduodamas generalinis draudimo polisas. Jo pagrindu duodamas kiekvieno transporto draudimo sertifikatas. Vienkartinis draudimo polisas ir draudimo sertifikatas turi tą pačią teisinę ir ekonominę galią.
Krovinį autotransportą pakrauna jo siuntėjas, iškrauna paskyrimo vieto¬je krovinio gavėjas. Krovinio pakrovimą arba iškrovimą gali atlikti ir ekspedi¬cij a, turinti tam reikalingą krovimo įrangą. Gabenant krovinius tarptautiniais maršrutais krovinį pakrovus yra įforminami reikiami muitinės dokumentai, po to krovinys plombuojamas. Plomba yra saugojimo ženklas, patvirtinantis, kad vežant krovinys nebuvo liečiamas. Transporto priemonėms plombuoti naudojamos švino plombos. Laikoma, kad pakrovimas arba iškrovimas už-baigtas, kai vairuotojui įteikiami transportavimo dokumentai.

Tarptautiniai kroviniai
Tarptautiniam krovinių gabenimui be muitinės dokumentų yra būtinas tarptautinis vežamo krovinio važtaraštis - CMR ir Lietuvos nacionalinės vežėjų asociacijos LINAVA Tarptautinės garantijos knygelė (TIR), užtikrinanti tam tikros muitų ir mokesčių sumos garantiją. Krovinys gabenamas su TIR kny¬gele yra atleidžiamas nuo muitų ir mokesčių tarpinėse muitinėse.

Vidaus vežimo schemos. Yra trys krovinių (prekių) vežimo iš jų gamybos vartojimo vietas automobilių transportu schemos:
• švytuoklinė;
• žiedinė;
• zoninė-žiedinė.
Švytuoldinė vežimo schema taikoma tarp dviejų punktų - siuntėjo ir gavėjo. Pavyzdžiui, sandėlis-vartotojas. Pagal šią schemą i vieną pusę transportas juda su kroviniu, atgal tuščias arba su tuščia tara. Švytuoklinės schemos variantas yra spindulinė vežimo schema, kai, pavyzdžiui, sandėlis yra susijęs su keliais vartotojais ir kiekvienam iš jų pristatomas atitinkamas krovinių kiekis. Pagal šias schemas automobilių transporto panaudojimo koeficientas neviršija 0,5.
Žiedinė vežimo schema yra efektyvesnė. Ji numato kelių vartotojų aptar-navimą vieno reiso metu. Kiekviename gavėjo punkte kroviniai po truputį iškraunami, todėl didėjant nuvažiuotam nuotoliui mažėja transporto priemo¬nių keliamosios galios panaudojimas. Paskutiniu etapu transporto priemonė iš vartotojo grįžta siuntėjo sandėlį tuščia arba su tuščia tara. Naudojant to¬kią vežimo schemą transporto panaudojimas pagal ridą sudaro 80-90 proc., o pagal keliamąją galią - 30-60 proc.
Zoninė-žiedinė vežimo schema naudojama, kai siuntėjas (sandėlis) aptar-nauja daug vartotojų. Šiuo atveju visi vartotojai priklausomai nuo jų išsidės-tymo vietos ir vartojamų prekių kiekio suskirstomi atskiras zonas, kad būtų patogiau juos aptarnauti ir geriau panaudoti automobilių transportą. Nau-dojant šią vežimo schemą transporto panaudojimas pagal ridą sudaro 80-90 proc., o pagal keliamąją galią 30-60 proc.
Vežimo schemos yra parodytos 13 pav. Išvardytos krovinių vežimo schemos daugiausia naudojamos gabenant krovinius vidaus maršrutais. Dėl nuo¬tolių šias schemas naudoti tarptautiniams vežimams yra neekonomiška.

Parengė damtransa.lt - krovinių pervežimas Vilniuje

naudotas straipsnis: https://medium.com/@kestas198/gr%C5%ABd%C5%B3-gabenimas-pasak-krovini%C5%B3-perve%C5%BE%C4%97j%C5%B3-4c1dc9002a67#.cgudfm9mi

Patiko (0)


Atgal į: Krovinių gabenimas tarptautiniais maršrutais yra susijęs su tam tikra rizika