Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2017-02-19

Žemės frezos ir šianapjovės ir jų konstrukcijos

Publikuota: PASLAUGOS

Šienapiovę arba žemės frezą galima nuimti nuo traktoriaus, jos neišardant. Sarnyrinio piaunamųjų aparatų tvirtinimo dėka jie gali gerai prisiderinti prie lauko reljefo.
Dvi frontalinio piaunamojo aparato 1 kreipiamosios lentos 10 nupiautą žolę nukreipia po traktorium tarp jo ratų.
Visus piaunamuosius aparatus arba kiekvieną atskirai (priklausomai nuo darbo sąlygų) pakelia į transportinę padėtj kilnojami hidrauliniai cilindrai.
Dešinįjį ir kairįjį piaunanniosius žemės frezos aparatus varo traktoriaus
darbinis velenas, o frontalinis - alkūninis variklio velenas.
Šios žemės frezos privalumai: geras manevringumas, mažas
svoris; ją aptarnauja traktorininkas. Daugiau apie žemės frezas galite rasti litalis.lt tinklapyje.
Pradalginės šienapiovės nupiauna žolę ir sumeta ją į suverstinius pradalgius (suvoluoja). Pradalginė šienapiovė dirba taip, kaip ir pradalginė javapiovė, skirta grūdinėms kultūroms nuimti.
Kai šienapiovė važiuoja, lenktuvai besisukdami lenkia žolę prie piaunamojo aparato ir guldo nupiautą žolę ant transporterio audeklo. Transporteris nupiautą žolę perneša kairėn ir išmeta ją per platformos angą arba ant nuožulnios lentos ištiso suverstinio pradalgio pavidalu.

Pusiau pakabinama
Pusiau pakabinama žemės freza -smulkintuvas Kitn-1,4 (darbi¬nis plotis 1.4 m) (129 pav.). Ja ruošiamas susmulkintas žalias pašaras tvartuose ar diendaržiuose (stovyklose) laikomiems gy¬vuliams šerti vasaros metu, o taip pat silosavimui. Šienapiovė nupiauna, susmulkina jr pakrauna žolę j užpakalyje prikabintą vežimą arba j šalia važiuojančios automašinos kėbulą.
Šienapiovė prijungiama prie traktoriaus „Belarusj” dviem pu¬siau automatiniais užraktais, kurių dėka šienapiovę galima greitai atjungti nuo traktoriaus. Išorinėje pusėje šienapiovė remiasi
ratą 4. Sienapiovės darbinės dalys: piaunamasis aparatas 2, lenktuvai 1 ir smulkinamasis aparatas.
Nuožulnus grandininis-lystelinis trąnsporteris 3 nupiautą žolę neša j smulkinamojo aparato tiekimo jtaisą 9.
Smulkinamąjj aparatą sudaro sukamas būgnas 8 su keturiais spiraliniais peiliais ir priešpiovė plokštelė 5. Patekę tarp peiliū ašmenų ir priešpiovės plokštelės 5 briaung stiebai susmulkinami. Aparatas piausto normaliai, kai tarpas tarp peilill ir priešpiovės plokštelės briaunos yra ne didesnis kaip 1 mm.
Šešiamentis svaidytuvas 6 su išmetamuoju vamzdžiu 7, prijungtu prie smulkintuvo, susmulkintą žalią masę pakrauna j vežimą 10. Vamzdį 7 galima pasukti 90° kampu.
Šienapiovės darbines dalis varo traktoriaus darbinis velenas. Agregatą su pusiau pakabinama šienapiove-smulkintuvu aptarnauja traktorininkas.
Vežimui prisipildžius, traktorininkas sustabdo agregatą, atjungia šienapiovę ir susmulkintą masę nuveža j gyvulių .šėrimo vietą. Grįžęs pajungia šienapiovę ir tęsia darbą. Jeigu susmulkinta masė kraunama į automašinos kėbulą, agregatas nesustabdomas. Agregatui esant nedarbinėje padėtyje (šienapiovė atjungta
nuo traktoriaus), jo atramos taškai yra du specialūs kėlikliai.

šaltinis: http://pauliusc.lt/sienaujamosios-masinos-arba-kitaip-kalbant-frezos/

https://valymoirenginiai.wordpress.com/2017/02/05/pirminis-arimas-arba-frezavimas/

Patiko (0)


Atgal į: Žemės frezos ir šianapjovės ir jų konstrukcijos