BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGasBendri pastebėjimai apie paslaugas

2017-03-04

Ar tikrai brangu tvarkyti mažus nuotekų srautus?

Kai kurių užsienio specialistų apytikriu vertinimu (autoriaus asmeniniai kontaktai), mažose gyvenvietėse nuotekų surinkimo tinklai kainuoja apie 80 %, o valymo įrenginiai - tik apie 20 %.
Šimtuose Lietuvos kaimo gyvenviečių, turinčių centralizuotas nuotakyno sistemas, gatvių tinklai yra savitakos (gravitaciniai) tinklai iš trumpų (0,8-3 m) movinių keraminių, asbestcementinių, gelžbetoninių vamzdžių, paklotų 2-4 m gyliuose. Daugelyje vietų tinklai yra vandeningų gruntų zonose, kuriose gruntinio vandens lygis nuolat arba periodiškai būna aukščiau šių vamzdžių. Tokių tinklų klojimas, ypač vandeninguose ruožuose, yra brangus, ilgai trunkantis ir nepatikimas, ypač vamzdžių sujungimų kokybės ir apžiūros šulinių sandarumo požiūriu. Dėl to, esant nesandariems tinklams, vyksta intensyvi nuotekų eksfiltracija į gruntą, teršiami gruntiniai vandenys. Ypač daug gruntinio vandens į nesandarius vamzdžius priteka vandeningu metų laiku (rudenį ir polaidžių metu). Dėl to neretai perkraunamos nuotekų siurblinės, labai padidėja elektros energijos sąnaudos nuotekoms perpumpuoti, sutrinka arba ilgam laikui nutrūksta normalus nuotekų valyklų veikimas. Pavyzdžiui, lietingą 1998 m. rudenį iš gerai veikusių, kruopščiai prižiūrimų Anykščių rajono Naujųjų Elmininkų gyvenvietės nuotekų valyklos pratekamo tipo aerotankų aktyvusis dumblas buvo visiškai išplautas ir nutekėjo į vandens telkinius. Dėl to ilgam sutriko nuotekų valymas, buvo padaryta nemaža žala gamtai.


Dėl nesandarių savitakos tinklų į Antakalnio gyvenvietės (Kaišiadorių r.) valymo įrenginius plūsta dideli, su infiltraciniu gruntiniu vandeniu patenkančio smėlio kiekiai, kurie trikdo nuotekų valyklos veikimą.
Nesandarūs savitakos tinklai yra būdingi daugeliui Lietuvos mažų gyvenviečių. Apytikriu vertinimu, lietingą rudenį ir pavasario polaidžių metu, mažose gyvenvietėse nuotekų debitai apie 5 - 10 kartų viršija sauso laikotarpio debitus. Tinklų sandarinimas, naudojant šiuolaikines priemones (lankstūs įklotai ir kt.), yra techniškai įmanomas, tačiau brangus dėl mažo objektų dydžio ir todėl platesnio jo panaudojimo galimybės yra ribotos.

Gyvenvietės ir nuotekos
Ligšioliniai mažų gyvenviečių nuotekų surinkimo savitakos tinklai yra dideliems miestams taikomų sprendimų kopija, kurios perspektyvumas mažose gyvenvietėse yra abejotinas.
Galima teigti, kad, dėl tradicinių savitakos tinklų didelių statybos kaštų, yra iškilusi būtinybė ieškoti ir diegti mažose Lietuvos gyvenvietėse kitokias, iš esmės skirtingas, nuotekų surinkimo sistemas.
Europos vandenų asociacijos leidžiamame žurnale ,,Europos vandenų valdymas” (angl. European Water Management) 1999 m. Nr. 4 yra paskelbtas išsamus A. Čekauskaitės ir A. Jakštaitės straipsnis apie nuotekų valymą Lietuvoje nuo 1950 iki 1990 [13]. Straipsnyje pateiktoje informacijoje yra duomenys apie įvairių tipų nuotekų valyklas. Iš minėtame laikotarpyje pastatytų nuotekų valyklų 396 (apie 43 %) yra su aerotankais.

Turite daugiau klausimų? Čia dar vienas aktualus straipsnis: Vandens tekėjimas ir valymo įrenginiai

Rodyk draugams

Naujesnis puslapis »