BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGasBendri pastebėjimai apie paslaugas

2017-02-02

Geologinės sąlygos ir stratigrafija

Posted by kestasss in PASLAUGOS  Tagged , , ,

Rašant apie rajono geologines sąlygas, pateikiama medžiaga apie geologinę sąrangą, stratigrafiją, tektoniką. Skyrelyje apie rajono hidrogeologines sąlygas aprašomi požeminiai vandenys, maitinimo sąlygos, cheminė sudėtis, agresyvumas, grun¬ty filtracinės savybės. Detaliai aprašomi inžineriniai geologiniai pro¬cesai, kurie gali turėti jtakos pastato statybai ir eksploatavimui. Bend¬roji dalis baigiama, aprašant natūralias statybines medžiagas, jtj atsargas, kokybę.
Spezialiojoje dalyje rašoma apie tyrimo darbų metodiką, lauko bandymus, stacionarinius stebėjimus, laboratorinius tyrimus. Taip pat pateikiamos gruntų fizinės ir mechaninės savybės, pastatų ir statinių statybos bei eksploatavimo sąlygos, tarpusavyje palyginami statybai numatyti sklypai.
Aiškinamojo rašto pabaigoje pateikiamos išvados. Jose turi būti jvertintos statybos sklypo inžinerinės-geologinės sąlygos ir pateikta prognozė, kiek jos keisis, statant statinius. Jeigu inžinerinės geolo¬ginės sąlygos nepatenkinamos, tai, norint jas pagerinti, reikia nuro¬dyti, kokius darbus teks atlikti iki statybos pradžios, statant ir eks¬ploatuojant pastatą ar statinį.

gruntas.lt - grunto tyrimai Vilniuje

info imta iš: Tyrimai grunto atliekami tiesiant kelius

Rodyk draugams

Naujesnis puslapis »